INFO Billing

INFO Billing jest komplementarnym dla IFS Applications rozwiązaniem, stworzonym dla wsparcia pracy przedsiębiorstw dostarczających media. System wspiera procesy związane z obsługą Klienta od momentu złożenia wniosku po rozliczanie okresowych należności za dostawę mediów.

eBOK

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta to interaktywne narzędzie usprawniające obsługę klientów. Ten nowoczesny kanał komunikacji pozwala klientowi na samodzielny wgląd we własne dokumenty za pośrednictwem Internetu. Pełna informacja zgromadzona jest w jednym miejscu, a klient ma do niej dostęp bez wychodzenia z domu. Ten funkcjonalny system proponowany przez InfoCOnsulting usprawnia codzienną pracę wielu przedsiębiorstw.

System eOP

Potrzeba łatwej i bezpiecznej wymiany dokumentów wynika z konieczności obniżenia kosztów obsługi pracowników poprzez eliminację obiegu dokumentów papierowych. W organizacjach, gdzie liczba pracowników jest znaczna, a kontakt bezpośredni bywa utrudniony, dystrybucja różnego rodzaju dokumentów staje się pewnym wyzwaniem.

enova365

enova365 to system ERP zaprojektowany dla poprawy wydajności operacyjnej przedsiębiorstwa. Rozwiązanie wykorzystywane przez ponad 9,5 tys. polskich przedsiębiorstw.

INFO Reports

InfoConsulting Sp. z o.o. jako certyfikowany partner IFS w Polsce wspiera współpracę partnerską przy tworzeniu korzystnego modelu biznesowego oraz dba o rozwój funkcjonalności IFS Applications. InfoConsulting przygotował produkt INFO Reports, w celu lepszego użytkowania systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. INFO Reports wykonany został jako nowy moduł aplikacji IFS dla wersji 8 i podniesiony do wersji 9.

INFO Business Intelligence