INFO Business Intelligence

InfoConsulting Sp. z o.o. opracowała nowoczesne rozwiązanie informatyczne do zarządzania danymi (Business Intelligence, BI Raportowanie), które umożliwia korzystanie z wielu baz danych i służy do udostępniania informacji pracownikom, członkom kierownictwa oraz kontrahentom – w zależności od nadanych praw dostępu.

Businessintelligence

INFO BI (Business Intelligence Raportowanie) jest systemem oferującym szereg zaawansowanych i kluczowych funkcjonalności. Rozwiązanie posiada predefiniowaną Hurtownię Danych dla systemu IFS Applications oraz predefiniowane elementy architektury Business Intelligence (tj. atrybuty, metryki, transformacje czasowe, KPI, raporty, dashboardy, hierarchie danych, słowniki, tłumaczenia), które umożliwiają wdrożenie systemu tej klasy w znacznie krótszym czasie, a zarazem zmniejszają koszty wdrożenia.

Z narzędzi BI korzystają już firmy zainteresowane znalezieniem nowych źródeł przychodów, zmniejszeniem kosztów, efektywniejszym przydziałem zasobów i wyższą konkurencyjnością działań.

BI-InfoConsulting-charakterystyka
BI-InfoConsulting-korzysci

System INFO BI umożliwia utworzenie zindywidualizowanej karty wyników i pulpitów zarządczych dla wszystkich użytkowników, prezentując poszczególne kluczowe wskaźniki efektywności wymagające obserwacji i zarządzania. W celu szybkiego wdrożenia kart wyników w całym przedsiębiorstwie, system automatycznie indywidualizuje każdą kartę wyników i pulpit menadżerski na podstawie roli danej osoby i jej powiązań w ramach grupy pracowników. Karty wyników i pulpity zarządcze mają hierarchię kaskadową i są ze sobą powiązane, co pozwala kierownikom na obserwację wyników na wszystkich szczeblach organizacji: poszczególnych pracowników, grupy, departamentu, wydziału, czy całego przedsiębiorstwa.

Ponadto, karty wyników i pulpity zarządcze są w pełni zintegrowane z funkcji sprawozdawczości i analizy. Użytkownicy mogą również korzystać ze wspomaganych, zależnych od kontekstu ścieżek przechodzenia między raportami.

INFO BI dzięki wielostronicowym i zoptymalizowanym raportom pozwala na niezwykłe opracowanie sprawozdawczości operacyjnej: użytkownicy biznesowi z łatwością odnajdą wybrane części nawet największych raportów. Program umożliwia organizacjom sprawne rozpowszechnianie setek tysięcy zindywidualizowanych raportów „print perfect” na godzinę. Business Intelligence BI Raportowanie

raport-BI-InfoConsulting

OBSZARY INFO BUSINESS INTELLIGENCE

SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Udostępnianie szczegółowych informacji niezbędnych w podejmowaniu decyzji.

Przekazywanie szczegółowych danych o bieżących i historycznych wynikach – osiągniętych przez poszczególne komórki, odpowiednim użytkownikom w firmie. Intuicyjny interfejs systemu i funkcja udostępniania raportów przez internet umożliwiają udostępnianie informacji wszystkim decydentom.

ANALIZA
Umożliwienie analizy danych w celu wykrycia przyczyn źródłowych i trendów w wynikach działalności przy wykorzystaniu prostych, a zarazem efektywnych technik.

Zapewnienie szczegółowego wglądu w działalność firmy z różnych punktów widzenia, co pozwala członkom kierownictwa badać przyczyny problemów, odkrywać nowe możliwości oraz przewidywać wyniki badań.

KONTROLA
Monitorowanie na bieżąco wyników działalności na wszystkich poziomach.

Zapewnienie użytkownikom biznesowym możliwości ciągłego śledzenia parametrów działalności. Możliwe jest dostosowywanie kart wyników i pulpitów menadżerskich w ramach firmy w taki sposób, aby przekazywały one istotne informacje i powiadomienia o bieżącej działalności. W procesie podejmowania decyzji użytkownicy dysponują najbardziej aktualnymi informacjami.

INFO Business Intelligence